نقشه برداری

دوره آموزش نرم افزار Autodesk Map

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 430000 تومان

اصول و مبانی سنجش از راه دور – RS

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 250000 تومان

آموزش نرم افزار AutoCAD در طراحی نقشه های توپوگرافی

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 430000 تومان

کاربرد GPS در تعیین حرکات سطحی زمین و آنالیز تغییر شکل

مدت دوره: 16 ساعت قیمت دوره: 180000 تومان

دوره پيشرفته آموزش نرم افزار Arc GIS

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 380000 تومان

دوره مقدماتی آموزش نرم افزار Arc GIS

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

اصول و مبانی سيستم های اطلاعات مکانی GIS

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 430000 تومان

دوره آموزشی نقشه کشی معماری SDR MAP

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

دوره آموزش نقشه برداری به کمک Total station

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 430000 تومان

اصول و مبانی نقشه برداری زمينی

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳