دپارتمان عمران

اصول و مبانی نقشه برداری زمينی

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 280000 تومان

بازرسی سازه های فلزی

مدت دوره: 50 ساعت قیمت دوره: 500000 تومان

تهيه نقشه های سازه با نرم افزار X-Steel

مدت دوره: 40 ساعت قیمت دوره: 480000 تومان

آموزش مقدماتی نرم‌افزار AutoCAD Land یا Civil 3D

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

نقشه کشی با نرم افزار AUTO CAD 2D – عمران و معماری

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان تخفیف دوره: %5
%5

آموزش مقدماتی محاسبات ساختمان با نرم افزارهای SAFE & ETABS

مدت دوره: 70 ساعت قیمت دوره: 650000 تومان تخفیف دوره: %15
%15

تحلیل و طراحی سازه ها با نرم افزار SAP 2000

مدت دوره: 40 ساعت قیمت دوره: 320000 تومان

متره برآورد و صورت وضعیت با نرم افزار تکسا

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان تخفیف دوره: %10
%10

طراحی سازه های دریایی با SACS

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳