دپارتمان نظام مهندسی

دوره آمادگی آزمون پایه ۳ نظام مهندسی – نقشه برداری

مدت دوره: 56 ساعت قیمت دوره: 850000 تومان

دوره آمادگی آزمون پایه ۳ نظام مهندسی – معماری طراحی

مدت دوره: 32 ساعت قیمت دوره: 900000 تومان

دوره آمادگی آزمون پایه ۳ نظام مهندسی – معماری نظارت

مدت دوره: 110 ساعت قیمت دوره: 1200000 تومان

دوره آمادگی آزمون پایه ۳ نظام مهندسی – تاسیسات بـرقی

مدت دوره: 48 ساعت قیمت دوره: 850000 تومان

دوره آمادگی آزمون پایه ۳ نظام مهندسی – تاسیسات مکانیکی

مدت دوره: 56 ساعت قیمت دوره: 950000 تومان

دوره آمادگی آزمون پایه ۳ نظام مهندسی – عمران نظارت

مدت دوره: 110 ساعت قیمت دوره: 1200000 تومان

دوره آمادگی آزمون پایه ۳ نظام مهندسی – عمران محاسبات

مدت دوره: 130 ساعت قیمت دوره: 2100000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳