مالی و حسابداری

نرم افزار اتوماسيون تحت وب همکاران سيستم

مدت دوره: 8 ساعت قیمت دوره: 120000 تومان

نرم افزار منابع انساني همکاران سيستم

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 270000 تومان

نرم افزار انتشار اطلاعات همکاران سيستم

مدت دوره: 10 ساعت قیمت دوره: 140000 تومان

نرم افزار گزارش ساز همکاران سيستم

مدت دوره: 12 ساعت قیمت دوره: 140000 تومان

نرم افزار فروش همکاران سيستم

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 340000 تومان

نرم افزار تداركات همکاران سيستم

مدت دوره: 16 ساعت قیمت دوره: 200000 تومان

نرم افزار انبار و حسابداري انبار همکاران سيستم

مدت دوره: 32 ساعت قیمت دوره: 370000 تومان

نرم افزار بهاي تمام شده همکاران سيستم

مدت دوره: 40 ساعت قیمت دوره: 530000 تومان

نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سيستم

مدت دوره: 32 ساعت قیمت دوره: 370000 تومان

نرم افزار خزانه داري همکاران سيستم

مدت دوره: 28 ساعت قیمت دوره: 290000 تومان

نرم افزار حسابداري مالي همکاران سيستم

مدت دوره: 27 ساعت قیمت دوره: 300000 تومان

نرم افزار دارايي ثابت همکاران سيستم

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 280000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳