مهندسی صنایع و مدیریت

مدیریت پروژه حرفه ای (PMP)

مدت دوره: 48 ساعت قیمت دوره: 1850000 تومان

مهندسی كیفیت به همراه نرم افزار كاربردي Minitab

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

امکان سنجی فنی و اقتصادي پروژه به كمك نرم افزار COMFAR III

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 550000 تومان

مدیریت و اجراي پروژه هاي EPC

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 550000 تومان

مدیریت ادعا Claim

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

مدیریت پروژه با استاندارد PMBOK

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

کارگاه کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه

مدت دوره: 16 ساعت قیمت دوره: 150000 تومان

نرم افزار MS Project

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 380000 تومان

نرم افزار PRIMAVERA

مدت دوره: 36 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

نرم افزار P6) Primavera Project Planer for enterprise)

مدت دوره: 36 ساعت قیمت دوره: 490000 تومان

نرم افزار P3 expedition

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 480000 تومان

مدیریت ریسک پروژه با نرم افزار Pert Master

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳