مهندسی مکانیک

اصول تهيه و ترسيم نقشه هاي لوله کشی

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

روش اجزاء محدود در تحليل مسائل مهندسی به کمک نرم‌افزار ABAQUS – پیشرفته

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

نحوه تهيه مدارک بخش پايپينگ PMS Line list

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

محاسبات هيدروليک شبكه هاي لوله کشی به کمک نرم افزار Pipe net

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 380000 تومان

مدلسازی و طراحی به کمک نرم افزار Mechanical Desktop

مدت دوره: 32 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

نقشه کشي تاسيسات HVAC به کمک نرم افزار AutoCAD

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 480000 تومان

شبيه سازي سيستم هاي خطوط لوله با نرم افزار PIPESYS

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

طراحی و مدلسازي سيستم لوله کشی به کمک نرم افزار CADWORX

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

PDMS تکمیلی (Cable trays، Hvac،Structure)

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

CATALOG PDMS

مدت دوره: 16 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

ADMIN PDMS

مدت دوره: 16 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

آشنایی با عملکرد نرم‌افزار Carrier در مهندسی مکانیک

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳