مهندسی مکانیک جامدات

مهندسی مکانیک جامدات

روش اجزاء محدود در تحليل مسائل مهندسی به کمک نرم‌افزار ABAQUS – پیشرفته

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

مدلسازی و طراحی به کمک نرم افزار Mechanical Desktop

مدت دوره: 32 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

دوره پیشرفته آموزش نرم‌افزار ANSYS و کاربرد آن در مهندسی مکانیک

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

دوره مقدماتی آموزش نرم‌افزار ANSYS و کاربرد آن در مهندسی مکانیک

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

نقشه کشی با نرم افزار AutoCad 2D

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

مدل‌سازی و طراحی با نرم‌افزار Solid works-پیشرفته

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

مدل‌سازی و طراحی با نرم‌افزار SolidWorks-مقدماتی

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

زبان برنامه نویسی Matlab

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

روش اجزاء محدود در تحلیل مسائل مهندسی به کمک نرم افزار ABAQUS – مقدماتی

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

طراحي مخازن نگهداري با TANK

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 500000 تومان

طراحی مبدل های حرارتی Aspen Bjac & HTRI

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 500000 تومان

طراحي مخازن تحت فشار با PVElite و استاندارد ASME Sec.8 Div.1

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 550000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳