مهندسی مکانیک سیالات

مهندسی مکانیک سیالات

اصول تهيه و ترسيم نقشه هاي لوله کشی

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

روش اجزاء محدود در تحليل مسائل مهندسی به کمک نرم‌افزار ABAQUS – پیشرفته

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

نحوه تهيه مدارک بخش پايپينگ PMS Line list

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: تومان

محاسبات هيدروليک شبكه هاي لوله کشی به کمک نرم افزار Pipe net

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: تومان

شبيه سازي سيستم هاي خطوط لوله با نرم افزار PIPESYS

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

طراحی و مدلسازي سيستم لوله کشی به کمک نرم افزار CADWORX

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

PDMS تکمیلی (Cable trays، Hvac،Structure)

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: تومان

CATALOG PDMS

مدت دوره: 16 ساعت قیمت دوره: تومان

ADMIN PDMS

مدت دوره: 16 ساعت قیمت دوره: تومان

زبان برنامه نویسی Matlab

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

روش اجزاء محدود در تحلیل مسائل مهندسی به کمک نرم افزار ABAQUS – مقدماتی

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

طراحي مخازن نگهداري با TANK

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 500000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳