مهندسی مکانیک

کلیات و جزئیات طراحی PIPING

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 300000 تومان تخفیف دوره: %20
%20

قواعد بنیادی در طراحی واحدهای صنعتی و PIPING

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 380000 تومان تخفیف دوره: %20
%20

تحلیل تنش با استفاده از نرم افزار CAESAR II

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 300000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳