نفت و گاز و پتروشیمی

نقشه خوانی سیستم برق دستگاه حفاری

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: تومان

میز دوار ،کلی ،هرزگرد و کابل حفاری

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: تومان

محاسبات مهندسی سیالات حفاری

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: تومان

مانده یابی

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: تومان

کنترل فوران(کارمندی )

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: تومان

کنترل جامدات (تصفیه مکانیکی سیالات حفاری )

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

کنترل فوران چاه IWCF داخلی

مدت دوره: 22 ساعت قیمت دوره: 1.050.000 تومان

ساق حفاری

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

دوره شبیه‌سازی فرآیند با ASPEN PLUS

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 650000 تومان

محاسبات موازنه مواد در مخازن نفت و گاز با نرم افزار MATLAB

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 650000 تومان

شبیه سازی دینامیکی چاه های نفت و گاز به کمک نرم افزار OLGA

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 500000 تومان

تضمین جریان به کمک نرم افزار OLGA

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳