مهندسی شیمی / گاز

مهندسی شیمی / گاز

دوره شبیه‌سازی فرآیند با ASPEN PLUS

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 650000 تومان

محاسبات موازنه مواد در مخازن نفت و گاز با نرم افزار MATLAB

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 650000 تومان

کلیات و جزئیات طراحی PIPING

مدت دوره: 48 ساعت قیمت دوره: تومان

شبیه‌سازی فرآیند با استفاده از نرم‌افزار HYSYS

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

شناخت توربين هاي بخار

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 300000 تومان

طراحی و محاسبات و انتخاب کمپرسورها

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

طراحی و محاسبات و انتخاب پمپ ها

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

دوره طراحی مبدل با HTFS

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان تخفیف دوره: %20
%20


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳