بهره برداری

بهره برداری

محاسبات موازنه مواد در مخازن نفت و گاز با نرم افزار MATLAB

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

شبیه سازی دینامیکی چاه های نفت و گاز به کمک نرم افزار OLGA

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 500000 تومان

تضمین جریان به کمک نرم افزار OLGA

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

نرم افزار Pipe Phase

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

چاه آزمایی با استفاده از نرم افزار Pansystem

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

کلیات و جزئیات طراحی PIPING

مدت دوره: 48 ساعت قیمت دوره: 550000 تومان

آموزش مقدماتی نرم ­افزار OLGA

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

آموزش نرم افزار pipesim برای بررسی عملکرد تولیدی چاه و بهینه نمودن تولید

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

شبیه سازی مخازن نفتی با کمک نرم افزار Eclipse 300 – PVTi

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

شبیه سازی مخازن نفتی با کمک نرم افزار Eclipse 100

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 300000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳