حفاری / اکتشاف

حفاری / اکتشاف

کنترل فوران چاه IWCF داخلی

مدت دوره: 22 ساعت قیمت دوره: 1.050.000 تومان

محاسبات موازنه مواد در مخازن نفت و گاز با نرم افزار MATLAB

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 650000 تومان

آشنایی با مخازن کربناته

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 650000 تومان

آشنایی بامفاهیم لرزه نگاری

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

خوردگی در صنعت حفاری

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 550000 تومان

مانده یابی

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 380000 تومان

مته و ساق حفاری

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 550000 تومان

آلوده کننده‌های سیالات پایه آبی

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 380000 تومان

میز دوار، کلی، هرزگرد و کابل حفاری

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 600000 تومان

تکنولوژی حفاری

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 500000 تومان

کنترل فوران

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 630000 تومان

حفر چاه مستقیم

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 550000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳