مخازن هیدروکربوری

مخازن هیدروکربوری

محاسبات موازنه مواد در مخازن نفت و گاز با نرم افزار MATLAB

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

خواص سیالات مخزن

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 300000 تومان

آموزش مبانی و مفاهیم داده های تراوایی مغزه توسط نرم افزار SCAL

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 300000 تومان

تفسير چاه‌ آزمايي با نرم افزار FAST

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 300000 تومان

نرم افزار شبیه‌ساز CMG

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 300000 تومان

شبیه سازی سیالات مخزن توسط نرم افزار PVTsim

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 380000 تومان

آموزش چاه آزمایی توسط نرم افزار Saphir

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 300000 تومان

چاه آزمایی با استفاده از نرم‌افزار Weltest 200

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 220000 تومان

شبیه سازی مخازن نفتی با کمک نرم افزار Eclipse 300 – PVTi

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

شبیه سازی مخازن نفتی با کمک نرم افزار Eclipse 100

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 300000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳