مهندسی پتروشیمی

مهندسی پتروشیمی

دوره شبیه‌سازی فرآیند با ASPEN PLUS

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 650000 تومان

محاسبات موازنه مواد در مخازن نفت و گاز با نرم افزار MATLAB

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 650000 تومان

کلیات و جزئیات طراحی PIPING

مدت دوره: 48 ساعت قیمت دوره: تومان

شبیه سازی فرآیند با نرم افزار HYSYS

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 460000 تومان

دوره طراحی مبدل با HTFS

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان تخفیف دوره: %20
%20


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳