نفت و گاز و پتروشیمی

کنترل فوران

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 250000 تومان

حفر چاه مستقیم

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 250000 تومان

شناخت دستگاه حفاری

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 250000 تومان

آشنایی با کنترل شیل

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 250000 تومان

آشنایی با سیالات پایه آبی

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 250000 تومان

آشنایی با سیالات پایه روغنی

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 250000 تومان

آشنایی با جارهای حفاری هیدرومکانیکی جدید (گریفیس)

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 250000 تومان

آموزش محاسبات مهندسی سیالات حفاری

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 250000 تومان

آشنایی با آلوده کننده‌های سیالات پایه روغنی

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 250000 تومان

بررسی رفتار دینامیکی رشته حفاری

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 250000 تومان

آموزش کنترل جامدات (تصفیه مکانیکی سیالات حفاری)

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 250000 تومان

دوره آموزشی جداره گذاری و نصب آویزه ها

مدت دوره: 40 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳