نفت و گاز و پتروشیمی

طراحی و محاسبات و انتخاب کمپرسورها

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

طراحی و محاسبات و انتخاب پمپ ها

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

آموزش نرم‌افزار SysDrill

مدت دوره: 18 ساعت قیمت دوره: 260000 تومان

آموزش طراحی عملیات حفاری و ارزیابی آن با نرم‌افزار Drilling Office

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 300000 تومان

آموزش مقدماتی نرم ­افزار OLGA

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

آموزش نرم افزار pipesim برای بررسی عملکرد تولیدی چاه و بهینه نمودن تولید

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

چاه آزمایی با استفاده از نرم‌افزار Weltest 200

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 220000 تومان

شبیه سازی مخازن نفتی با کمک نرم افزار Eclipse 300 – PVTi

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

شبیه سازی مخازن نفتی با کمک نرم افزار Eclipse 100

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 300000 تومان

شبیه سازی فرآیند با نرم افزار HYSYS

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 260000 تومان

طراحی مبدل با HTFS

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان تخفیف دوره: %20
%20

کارگاه آموزشی کروماتوگرافی

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 300000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳