نفت و گاز و پتروشیمی

اصول طراحی تجهیزات فرآیندی برای تهیه دیتاشیت

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 380000 تومان

طراحی شبکه فلر با نرم افزار FLARE NET

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 300000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳